UBO-register

UBO-register

Beste klant,

In december informeerden wij u reeds over de aankomende verplichtingen inzake het UBO-register (voor meer info: http://omez.be/meldingsplicht).

Verplichte registratie
Elke Belgische vennootschap, vzw en stichting moet aan de overheid meedelen wie er achter de juridische entiteit verscholen zit. De zaakvoerders of bestuurders van deze entiteiten zijn verplicht om vóór 31 maart 2019 te registreren wie de natuurlijke personen zijn die de effectieve controle bezitten. Gebeurt dit niet, dan kunnen er geldboeten opgelegd worden van minimum € 250,00 en maximum € 50.000,00.

Online registratie

De registratie dient te gebeuren via het online register op het MyMinFin-portaal. De website en de software om dit aan te melden zijn sinds deze week volledig operationeel.

Praktisch

Om te voldoen aan deze nieuwe verplichtingen, kan u uiteraard een beroep doen op ons kantoor. De registratie is namelijk behoorlijk technisch en kan mogelijk verwarrend overkomen. Als u gebruik wil maken van onze diensten, raden wij u aan om ons vóór 15/02/19 uw volmacht te bezorgen (zie verder voor stappenplan). Gezien de omvang van dit project zullen wij een gefaseerde aanpak toepassen. Wij danken u alvast voor uw begrip.

Stappenplan

 1. Informeer ons kantoor tijdig indien u onze bijstand wenst ter zake
  (pieterjan.verbrugghe@fidomez.be)
 2. Verzamel volgende informatie omtrent elke uiteindelijke begunstigde van uw vennootschap en bezorg deze aan ons kantoor:
  – Naam
  – Geboortedatum
  – Adres
  – Rijksregisternummer
  – Datum vanaf wanneer men uiteindelijk begunstigde is geworden (i.e. datum verkrijging aandelen of datum bestuursmandaat +  verantwoordingsstuk dat mee opgeladen wordt in het register
  i. Kopie aandeelhoudersregister
  ii. Kopie oprichtingsakte of laatste statuten in geval van wijzigingen
  iii. Kopie verkoopovereenkomsten aandelen
  – In geval van onrechtstreekse controle via andere vennootschappen, de volledige gegevens van deze andere vennootschap
 3. Verleen uw volmacht aan ons kantoor
  Om de registratie te kunnen verrichten hebben wij een nieuwe volmacht nodig. Concreet dient er één zaakvoerder of bestuurder volmacht te verlenen via zijn/haar Identiteitskaart (én pincode). Dit is absoluut noodzakelijk om de registratie te kunnen voltooien. Wij raden u aan om hiervoor langs te komen op ons kantoor om deze volmacht in orde te brengen. Bij uitzondering kan het ook aangewezen zijn om deze volmacht van op afstand te verlenen (via uw eigen kaartlezer). Neem hiervoor gerust contact op met ons kantoor.
 4. Wij verzorgen voor u de registratie in het UBO-register en bezorgen voor u een afdruk van uw entiteit


Timing

De deadline voor de online registratie is momenteel vastgelegd op 31 maart 2019. Mogen wij u vragen om, gezien het technische en tijdrovende karakter van de registratie, zo spoedig mogelijk te laten weten of u onze bijstand voor de invulling van het UBO-register wenst, zodanig dat wij alles tijdig kunnen inplannen.

Ereloon

Onze bijstand ter zake is een extra prestatie waarvoor een afzonderlijke aanrekening zal plaatsvinden, in functie van de werkelijk gepresteerde tijd en complexiteit van uw dossier. Daarom raden wij u aan om de vereiste informatie nauwkeurig en volledig te verzamelen en aan ons kantoor te bezorgen.

Latere wijzigingen

Ook elke toekomstige wijziging aan de controle over uw vennootschap, zoals bij aandelenoverdracht of wijziging van bestuursmandaten, dient binnen de maand via deze applicatie gemeld te worden. Wij hopen alvast om u hiermee voorlopig voldoende geïnformeerd te hebben en zijn steeds bereid tot verdere informatie.
Met vriendelijke groeten,

All Rights Reserved © - Webdesign by C.Defryn Projects