Kantoor

Fiduciaire Omez is een middelgroot boekhoudkantoor gevestigd te Roeselare. Onze belangrijkste activiteiten zijn het vervullen van de boekhoudkundige en fiscale verplichtingen van onze klanten. Daarnaast trachten wij de klanten op individueel niveau zo optimaal mogelijk te begeleiden bij hun bedrijfsvoering. “Ons doel bestaat erin om onmiddellijk bruikbare adviezen te formuleren waarbij het commerciële aspect niet over het hoofd gezien wordt.” Wij kunnen deze kwalitatieve dienstverlening garanderen omwille van meer dan 50 jaar ervaring in de sector! Tevens worden onze medewerkers permanent bijgeschoold op het vlak van fiscaliteit en vennootschapswetgeving. Op deze manier blijven onze medewerkers steeds up-to-date en kunnen zij hun dossiers op een optimale manier afhandelen.

Wij hebben een ruim klantenbestand, dat actief is in diverse sectoren. Tot onze klanten mogen wij zowel éénmanszaken, vennootschappen als vrije beroepen rekenen die werkzaam zijn op allerhande domeinen.

Historisch gezien hebben wij praktisch geen verloop van personeel.
Het is van prioritair belang dat de klant zich goed voelt en steeds éénzelfde aanspreekpunt heeft dat niet voortdurend wijzigt. Het streven naar continuïteit is hierbij zeer belangrijk!

Een goede naam en faam bij de administratie draagt bij tot een goede relatie en verstandhouding met deze diensten.

Wij rapporteren in functie van de omvang van de onderneming en de noden van onze cliënt. Dit om een juiste verhouding prijs/kwaliteit te bekomen. Daarnaast ondersteunen wij het belang van transparante erelonen aan de hand van een nauwkeurige tijdsregistratie door middel van specifieke facturatiesoftware.

afbeelding13

All Rights Reserved © - Webdesign by C.Defryn Projects