INFO FLASH CORONA MAATREGELEN 17/03/2020

INFO FLASH CORONA MAATREGELEN 17/03/2020

 

De overheid heeft drastische maatregelen genomen om de verdere verspreiding van het Coronavirus in te dijken. Deze maatregelen hebben echter een grote impact op de (lokale) economie.

Bedrijven die hinder ondervinden van het Coronavirus kunnen eventueel beroep doen op onderstaande steunmaatregelen (geldig tot 30/06/2020) die de overheid heeft voorzien.

 1. Tijdelijke werkloosheid werknemers

Indien men als onderneming geconfronteerd wordt met een tijdelijk gebrek aan werk, kan men voor zijn werknemers deels of volledig beroep doen op het stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht of economische oorzaken.

Tot voor kort was dit enkel eenvoudig aan te vragen voor bedrijven die volledig moeten sluiten (week en weekend) of voor arbeiders. Recent (16/03/2020) werd echter aangekondigd om dit ook voor bedienden te versoepelen.

Zo zal het mogelijk worden om bij een verminderde werkzaamheid door de corona crisis ook uw bedienden op tijdelijke werkloosheid te zetten op basis van overmacht. Op die manier kunnen bedrijven die tijdens de week niet verplicht moeten sluiten, ook voor de weekdagen eenvoudig een aanvraag tot tijdelijke werkloosheid indienen voor hun bedienden.

Voor de aanvraag tot tijdelijke werkloosheid dient men uw sociaal secretariaat te contacteren. Hou er rekening mee dat de meeste sociale secretariaten momenteel enkel bereikbaar zijn via e-mail!

 

 1. Corona hinderpremie Vlaamse Overheid

Voor bedrijven die geconfronteerd worden met verplichte sluiting (in de periode tot 3 april), heeft de Vlaamse overheid een hinderpremie voorzien van:

 • Voor een weekendsluiting: 2.000,00 euro
 • Volledige sluiting: 4.000,00 euro

Indien de verplichte sluiting zou verlengd worden, zullen de maatregelen verdergezet worden a rato van een vergoeding van 160,00 euro/dag (zowel voor de weekendsluiting als voor de volledige sluiting).

Ook restaurants die niet volledig sluiten maar overschakelen op afhaalservice, kunnen genieten van de Corona hinderpremie. Zo komen ook de frituren en broodjeszaken in aanmerking die hun eetruimte moeten sluiten.

Momenteel zou er ook een voorstel tot schaderegeling worden uitgewerkt voor toeleveranciers van (horeca) ondernemingen die verplicht gesloten zijn, bijvoorbeeld bedrijven die werken met bederfbare producten of seizoenswaren, of in de reis- en evenementensector actief zijn.

 

 1. Vermindering voorlopige sociale bijdragen

Indien uw inkomsten als zelfstandige sterk zullen dalen (onder bepaalde wettelijk vastgelegde grenzen), kan een vermindering van sociale bijdragen worden aangevraagd bij uw sociaal secretariaat.

 

 1. Uitstel en vrijstelling sociale bijdragen

Wie moeilijkheden heeft om zijn sociale bijdragen te betalen ingevolge de corona crisis, kan een uitstel van betaling vragen voor de voorlopige bijdragen van het eerste en tweede kwartaal van 2020. In deze aanvraag moet de werkgever toelichten op welke wijze de onderneming door het coronavirus wordt getroffen.

De betalingstermijnen zien er dan als volgt uit:

 • Betaling bijdrage voor het eerste kwartaal van 2020: uiterlijk vóór 31 maart 2021.
 • Betaling bijdrage voor het tweede kwartaal van 2020: uiterlijk vóór 30 juni 2021.

Indien de betalingstermijn gerespecteerd wordt, blijven ook alle sociale rechten behouden.

Let op de aanvraag voor uitstel voor het eerste kwartaal, moet gebeuren vóór 31/03/2020!

In sommige gevallen kan er ook een vrijstelling van sociale bijdragen worden gevraagd. Deze aanvraag moet echter door het RSVZ goedgekeurd worden.

 

 1. Overbruggingsrecht zelfstandigen

Zelfstandigen in hoofdberoep (ook bedrijfsleiders) die hun activiteit minstens 7 opeenvolgende dagen volledig moeten stopzetten ingevolge het coronavirus kunnen tot 12 maanden lang een financiële uitkering ontvangen:

 

Dagen onderbreking Zonder gezinslast Met gezinslast
7 tot 13 €322,92 €403,53
14 tot 20 €645,84 €807,05
21 tot 27 €968,77 €1.210,58
28 + €1.291,69 €1.614,10

 

Tijdens deze periode dienen er geen sociale bijdragen te worden betaald maar behoudt men wel een aantal sociale rechten.

Deze maatregel kan reeds aangevraagd worden bij uw sociaal verzekeringsfonds, maar zij kunnen de betaling niet uitvoeren zolang het Koninklijk Besluit niet werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Het is ook nog niet duidelijk of deze uitkering gecombineerd kan worden met de aanvraag van de Corona hinderpremie.

Momenteel kan er geen aanspraak worden gemaakt op deze uitkering door starters (minder dan 4 kwartalen opgestart) of voor mensen die recent (2019 of 2020) omgeschakeld zijn van bijberoep naar hoofdberoep. Er wordt echter verwacht dat ook voor deze starters een tegemoetkoming zal worden voorzien.

 

 1. Arbeidsongeschiktheid

Bent u zelf getroffen bent door ziekte (langer dan 7dagen), dan heeft u recht op een uitkering via het ziekenfonds vanaf de eerste dag. Bent u minder dan 8 dagen ziek, dan heeft u hier geen recht op omwille van de carensperiode.

Volgende uitkeringen zijn van toepassing:

 • Met gezinslast : 62.08€ per dag
 • Alleenstaande : 49.68€ per dag
 • Samenwonende : 38.10€ per dag

 

 1. Betalingsuitstel en vrijstelling van nalatigheidsintresten en boetes

Indien uw onderneming betalingsmoeilijkheden kent door de corona crisis, kan een afbetalingsplan worden aangevraagd (tot 30/06/2020) alsook een vrijstelling van nalatigheidsintresten en/of een kwijtschelding van boeten wegens niet-betaling voor volgende schulden:

 • Bedrijfsvoorheffing
 • Btw
 • Personenbelasting
 • Vennootschapsbelasting
 • Rechtspersonenbelasting

Indien dergelijke tussenkomst nodig zou zijn, kan u contact met ons opnemen om de verdere stappen hieromtrent in orde te brengen.

 

 1. Crisiswaarborg (Vlaamse overheid)

Bij financiële moeilijkheden kan men bij de bank een nieuwe schuldenregeling aanvragen. Voor deze nieuwe schuldenregeling zal de Vlaamse overheid voor 75 procent garant staan.

 

 1. Uitstel onroerende voorheffing

De aanslagbiljetten voor onroerende voorheffing worden uitgesteld tot september. Ondernemingen krijgen tot eind november om te betalen.

All Rights Reserved © - Webdesign by C.Defryn Projects