Accountancy en Fiscaliteit

Wij kunnen voor u alle boekhoudkundige en fiscale verplichtingen vervullen, startende vanaf de input en verwerking van gegevens, opmaak van de tussentijdse staten tot de jaarrekeningen en de indiening van de aangiftes.

Hiervoor werken wij met een uiterst professioneel boekhoudpakket, dewelke ook marktleider is binnen de sector, m.n. Expert/M Plus van Kluwer Software. Expert/M Plus is beschikbaar als on-premise softwarepakket én ook als cloudoplossing via EVA Online. Hierdoor kan ook de samenwerking met onze klanten optimaal georganiseerd worden.

Onze samenwerking kan individueel besproken en aangepast worden aan uw specifieke situatie:

 • U kan enerzijds de volledige boekhouding aan ons kantoor toevertrouwen. Zo kan u zich blijven focussen op uw dagelijkse activiteit en heeft u zo weinig mogelijk boekhoudkundige beslommeringen.
 • Anderzijds kunnen wij ook een formule uitwerken waarbij (een deel van) de boekhouding intern gevoerd wordt. Uiteraard staan wij u ook bij met het nodige advies.

U kunt ons bijvoorbeeld volgende taken toe vertrouwen:

 • Input en verwerking van facturen en bankuittreksels
 • Begeleiding van de intern gevoerde boekhouding en administratieve organisatie
 • Opmaak en controle periodieke btw-aangiftes, IC listing en klantenlisting
 • Periodieke rapportering en nauwgezette opvolging van de resultaten
 • Opmaak en controle eindbalans en jaarrekening
 • Opmaak en indiening fiscale aangifte
 • Loonadministratie bestuurders en zaakvoerders
 • Indiening diverse fiscale aangiftes
 • Bijstand en verdediging van uw belangen bij fiscale controles
All Rights Reserved © - Webdesign by C.Defryn Projects