Opstarten van uw bedrijf

Graag begeleiden wij u bij de opstart van uw nieuw bedrijf en/of overname van een bedrijf. Door ons ruim klantenbestand zijn we vertrouwd met diverse sectoren en domeinen, met name diensten, vrije beroepen, handel, productie, dit zowel in klein- als groothandel.

Aan de hand van een analyse van uw persoonlijke situatie, bekijken wij voor u de verschillende mogelijkheden om uw zelfstandige activiteit uit te oefenen:

  • Afweging eenmanszaak / vennootschap
  • Keuze van de vennootschapsvorm (NV, BVBA, CVBA, Comm. VA, VOF…)
  • Bepaling noodzakelijk kapitaal
  • Opmaak financieel plan / haalbaarheidsstudies
  • Bepaling geschikt btw-regime

Hierbij brengen wij voor u eveneens de nodige formaliteiten in orde zoals bijvoorbeeld:

  • Inschrijving in de kruispuntbank ondernemingen
  • Aansluiting als zelfstandige bij sociaal verzekeringsfonds (hoofdberoep/bijberoep)
  • Activatie btw-nummer
  • Aanvraag subsidies en premies
  • Aanvraag nodige vergunningen

Vervolgens begeleiden wij u ook graag bij de praktische organisatie en beheer van uw onderneming.

All Rights Reserved © - Webdesign by C.Defryn Projects