Decembervoorschot

Vergeet uw btw decembervoorschot niet!

Sinds 1 april 2017 moeten de btw-kwartaalaangevers in het kader van de administratieve vereenvoudiging, geen verplichte kwartaalvoorschotten meer betalen. Om gelijkheid met maandaangevers te behouden, is het wel verplicht om een “decembervoorschot” te betalen. Het decembervoorschot is een voorschot op de verschuldigde btw over de handelingen van het 4e kwartaal van het kalenderjaar.

Het decembervoorschot voor kwartaalaangevers is gelijk aan ofwel:

  • Het werkelijk saldo van de te betalen btw van de handelingen van 1 oktober tot en met 20 december.
  • Het saldo van de te betalen btw van de btw-aangifte van het 3e kwartaal. Indien u voor het 3e kwartaal een btw-tegoed had, hoeft u geen voorschotten te betalen.

U mag zelf kiezen welk systeem u toepast. In elk geval moet het decembervoorschot steeds uiterlijk
op 24/12/2018 betaald worden. Indien u op die datum nog een tegoed op uw rekening-courant bij
de btw-administratie heeft staan, dan mag het te betalen bedrag hiermee verminderd worden.

Uiteraard dienen ook de btw-maandaangevers het verplichte decembervoorschot te betalen uiterlijk tegen 24/12/2018. Het decembervoorschot voor kwartaalaangevers is gelijk aan ofwel:

  • De effectief verschuldigde BTW voor de handelingen verricht van 1 tot en met 20 december 2015. Enkel in dit geval moet het rooster 91 van de maandaangifte voor de handelingen van december, die wordt ingediend tegen uiterlijk 20 januari 2016, worden ingevuld.
  • Het bedrag van de verschuldigde BTW voor de handelingen van de maand november 2015 dubbel betalen.

Bij verwerking van uw btw-aangifte op ons kantoor, werden deze voorschotten reeds door uw dossierbeheerder doorgegeven bij het afgelopen kwartaal. Bij eventuele vragen hieromtrent, kan u steeds uw dossierbeheerder contacteren.

 

All Rights Reserved © - Webdesign by C.Defryn Projects