BYE BYE BVBA, WELKOM BV

BYE BYE BVBA, WELKOM BV

Met de afsluit van het jaar 2019, nemen we ook afscheid van de benaming BVBA. Vanaf 1 januari 2020 treden de dwingende bepalingen van de nieuwe vennootschapswetgeving (WVV) in werking en wordt elke BVBA automatisch een BV, met name een Besloten Vennootschap. Ook de termen kapitaal en zaakvoerder verdwijnen in de BV en worden respectievelijk vervangen door ‘(on)beschikbare inbreng’ en ‘bestuurder’.

Een van de zaken in de nieuwe regels die een concrete impact en verandering inhouden ten opzichte van de huidige regels betreft de uitkering van dividenden maar ook de toekomstige uitkering van de liquidatiereserves. Om dergelijke cashuitkeringen uit te voeren in de BV, zal er een tweeledige test dienen te worden uitgevoerd, met name een netto-actief test en een liquiditeitstest.

Iedere vennootschap, ongeacht de huidige vennootschapsvorm, dient voor 1 januari 2024 zijn statuten aan te passen aan de nieuwe vennootschapswetgeving. Concreet betekent dit dat u dient langs te gaan bij de notaris voor 31/12/2023. Uiteraard volgen wij dit verder met u mee op. Vanaf 1 januari 2020 zullen de huidige vennootschappen wel reeds automatisch omgevormd worden in één van volgende vormen:

Voor een uitgebreidere uiteenzetting van deze nieuwe wetgeving, raden wij u aan om de voordracht in deze pdf te doorlopen. Uiteraard kan u ook steeds bij ons terecht met uw vragen omtrent de nieuwe wetgeving en volgen wij de wijzigingen en hun impact voor elk van onze dossiers nauwkeurig op.

All Rights Reserved © - Webdesign by C.Defryn Projects